Projectontwikkeling

Schove Groep wil mooie projecten ontwikkelen! Centraal daarbij staat wat mensen nodig hebben om prettig te wonen, werken en samen te leven, maar vooral om volop te genieten. We laten ons daarbij steeds inspireren door frisse innovatieve ideeën en duurzame oplossingen.

Gebiedsontwikkeling A-kwartier

In 2015 is de gemeente Groningen gestart met de gebiedsontwikkeling van het A-kwartier. Hiermee wil de gemeente Groningen het woon- en leefklimaat verbeteren in het A-kwartier. De gemeente heeft de samen met buurtbewoners, eigenaren en ondernemers de Toekomstvisie A+kwartier gemaakt, bestemmingsplannen gewijzigd en stimuleringsregelingen geïnitieerd.

In februari 2016 is door Roeland van der Schaaf (wethouder) het feestelijke ‘startschot’ gegeven voor de bouwwerkzaamheden in het A-kwartier. Schove Groep is als eigenaar van meerdere panden in de Muurstraat, als eerste gestart met de transformatie van prostitutiepanden naar woningen.

Eerste oplevering in april 2016 van 2 stadswoningen.

Muurstaat

Kraggenburcht

Dit project heeft een bijzondere ontstaansgeschiedenis. Schove groep had deze locatie aan de Friesestraatweg al langer in bezit. Er stond een oud vervallen boerderijtje, karakteristiek voor de oude uitvalsroute van de stad Groningen, maar te slecht om te behouden.
In 2017 is daarom op deze plek een appartementencomplex gerealiseerd met 20 luxe appartementen.

Bekijk de site van Schovast

Nominatie Groninger Architectuur prijs 2018:
https://www.dagvandearchitectuurgroningen.nl/

Friesestraatweg

Monumentale garage in Leeuwarden

Schove Groep B.V. heeft in samenwerking met IQTA Projectontwikkeling B.V. en FARSK het afgelopen jaar hard gewerkt aan een groot en bijzonder project: het revitaliseren van de voormalige garage De Zeeuw. De garage stamt uit 1960, gebouwd in het Valeriuskwartier; de eerste naoorlogse woonwijk van Leeuwarden. Het is één van de laatst overgebleven bouwwerken in Nederland met een fusée-dak. Bij deze bouwtechniek werden holle keramische elementen in beton gestort. Het dak heeft daardoor een vrije overspanning van maar liefst 25 meter.

Voor de revitalisatie wordt een deel van de garage gerestaureerd én er wordt ruimte gemaakt voor 50 huurappartementen. De nieuwbouw bestaat uit twee bouwstroken van drie bouwlagen en een kopgebouw van vijf bouwlagen ontsloten door een atrium. Medio 2020 start de bouw van het complex.

Heresingel 32 – 36

In 2018 heeft de Schove Groep het voormalige pand(en) van zorgcentrum Rikkers-Lubbers aan de Heresingel in Groningen aangekocht. Na een tijdelijke invulling van de panden is in februari 2020 gestart met de verbouw en renovatie van het eerste pand. Medio 2020 zullen op Heresingel 32 zes hoogwaardige appartementen worden opgeleverd. Foto’s volgen.

Contact Opnemen
Nieuwsbrief